SEES.NL/2015 ga naar SEES.nl
expeditie 2022

Translate 

Volg ons op:

Informatie voor:  

sponsoren

donateurs

pers


Laatste nieuws

Netherlands Scientific Expedition Edgeøya Spitsbergen

Contact informatie
startpagina
historie
edgeøya
oude gegevens
nieuwe gegevens
media
de expeditie
deelnemers
vooraf
waarom edgeøya?
organisatie
sponsoren

startpagina > vooraf > 0

nieuws opgeven inloggen

Een wetenschappelijke expeditie richting Noordpool. Een periode van 9 dagen van 19 tot 28 augustus 2015 met een gecharterde boot naar de oostkant van Spitsbergen naar het eiland Edgeĝya. De boot zit voor vol met 55 Nederlandse wetenschappers (mogelijk gemaakt dankzij NWO), aangevuld met pers, enkele kunstenaars, bestuurders en toeristen. De toeristen gaan mee onder de noemer Arctic University. Het is de grootste Nederlandse poolexpeditie ooit.

We gaan op zoek naar de gevolgen van menselijk handelen in één van de meest afgelegen wildernissen. Een gebied waar momenteel grote veranderingen optreden doordat het er de laatste jaren aanzienlijk warmer is geworden.

Het is een plek waar vroeger al veel onderzoek door Nederlandse wetenschappers is gedaan. Nu gaan we weer. Grootser en met een bredere opzet.


Wat gaan we doen?
Doe met ons mee!

Met het Nederlands toeristenschip De Ortelius varen we vanaf Longyearbyen langs de zuidpunt van Spitsbergen naar Edgeĝya. We concentreren ons op de westzijde van het eiland. Op de boot wordt zeeonderzoek gedaan. Met 24 uur daglicht kunnen de gehele dag groepen landen op het eiland voor het verzamelen van gegevens en verkenningen. Op de boot zijn teams bezig de verzamelde informatie te verwerken in databestanden en kaarten.Stel je voor: op een stoffige zolder, tussen oude archieven, opgeslagen instrumenten en opgezette beesten vind je een grote kist. Je blaast het stof eraf en doet de kist voorzichtig open. De kist blijkt een tijdcapsule. Er zitten verslagen, foto's en rendierschedels in van een oude expeditie naar een afgelegen ongerept gebied. De kist sluiten is geen optie. Je moet op zoek naar de verhalen en wil koste wat kost terug naar het gebied.

Uit: Bevroren wildernis in beweging. Over-levende Noordpool. De communicatieschets voor de Academische Jaarprijs 2012.

Meer dan 25 jaar geleden heeft er intensief wetenschappelijk onderzoek vanuit Nederland op Edgeĝya plaatsgevonden, georganiseerd vanuit Nederland. Sindsdien is het gebied sterk veranderd maar zijn er weinig waarnemingen. Door weer in het gebied te gaan kijken, kunnen we de onderzoeksdata die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw op Edgeĝya zijn verzameld in een moderne context plaatsen. .

Het meeste poolonderzoek vindt aan de westkust van Spitsbergen plaats, waar de belangrijkste dorpen, onderzoeksstations en jachthutten te vinden zijn. De oostkust van Spitsbergen is veel minder gemakkelijk te bezoeken en is veel minder onderzocht. We weten dat de hoeveelheid ijs ter plekke snel vermindert. Er is nog weinig gekeken naar de consequenties.

Er worden momenteel plannen gemaakt om het gebied strikter te beschermen en het moeilijker te maken voor toeristen en wetenschappers om daar te komen. Veel gegevens die de noodzaak voor een striktere bescherming onderbouwen zijn er niet. Wij willen goede beschermingsmaatregelen onderbouwen met waarnemingen.

De komende drie jaar heeft de Europese Gemeenschap een beurs gegeven om Spitsbergen te ontwikkelen tot een observatorium van het systeem aarde (SIOS). Daarvoor is een multidisciplinaire wetenschappelijke aanpak nodig. We willen proefdraaien met deze aanpak en vanuit meerdere disciplines tot een totaalbeeld komen.

> Lees verder ... 

Laatste nieuws

Overzicht van alle pagina's

Verdwaald op de website?

 
Vragen?

Hier uw logo?

Hoe wordt ik donateur?


Les voor scholieren

We deden mee aan de

> Lees meer...

WILLEM BARENTSZ POOLINSTITUUT> Lees meer...

Samenwerkingsverband van poolonderzoekers in Nederland.

ARCTISCH CENTRUM

Het Arctisch Centrum van de Rijkskuniversiteit Groningen bestaat in 2015 al 45 jaar.


> Lees meer...

MET MEDEWERKING VAN
Publicaties van oude expedities naar Edgeøya kun je hier bekijken.

> Lees meer...


Contact

seespits@gmail.com

POOLSTATION.NL

Beleef de activiteiten mee op het Nederlands Poolstation op Spitsbergen.

> Lees meer...


Post adres

Arctisch Centrum, SEES,
Aweg 30, 9718 CW Groningen
tel. 050-363 6834

http://www.sees.nl/2015
http://www.sees.nl/2020
publieksdag 25 januari 2020